3.385.000
-27%
-24%
-34%
3.285.000
-52%

Cột đèn cao áp và đèn đường Led

ĐÈN ĐƯỜNG LED – ĐÈN CAO ÁP LED M14 CÔNG SUẤT 200W

1.910.0002.175.000
-53%
855.0001.355.000
-53%
1.065.0001.595.000
-10%
2.205.000
-41%
2.925.000
-37%
-10%
3.105.000
-17%
2.025.000
-53%
2.260.0002.510.000
-18%

Cột đèn cao áp và đèn đường Led

Đèn đường led chiếc lá 50w – MSP: QD-DD50

530.000
-60%
1.125.000
-19%

Cột đèn cao áp và đèn đường Led

Đèn đường Led hình chiếc lá 200w – MSP: QD-DD200

1.950.000
-52%
-29%
1.250.000
-53%

Cột đèn cao áp và đèn đường Led

ĐÈN ĐƯỜNG LED OEM PHILIPS 100W M2 CHIP LED COB

1.895.0002.223.000
-27%
2.371.000
-53%
2.845.0003.110.000
-47%
2.835.000
-27%
-36%
2.880.000
-30%
1.755.000
-34%
3.285.000
-53%
1.555.0001.876.000
-52%
2.130.0002.320.000
-52%
2.590.0002.970.000

Mô tả danh mục: